วันที่ 2 ตุลาคม 2564 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นม., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษา อบจ.นม., นางพุทธิพร พลอยผักแว่น ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา, นายวุฒิชัย วงศ์ปัญโญ ปลัด อบจ.นม., นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง, นายนพวิทย์ ควรขุนทด ส.อบจ.อำเภอคง, นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง ลงพื้นที่ให้กำลังใจ มอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัย และร่วมติดตามสถานการณ์น้ำจากลำน้ำลำสะแทด ซึ่ง ลำน้ำลำสะแทด จะรับน้ำต่อจากลำน้ำลำเชียงไกรไหลผ่านในพื้นที่ อ.คง ที่ บ.ตะโกทุ่ง บ.ตาชู และบ.หัวแหลม ซึ่งบางพื้นที่ถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรได้ ต้องใช้รถสูง และเรือเท่านั้น