วันที่ 3 ตุลาคม 2564  นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้สั่งการให้ สน.ช่าง ระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกล ลงพื้นที่ อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา เพื่อซ่อมแซมถนนบริเวณทางเข้าหมู่บ้านโคกกระเบื้อง หมู่ 1 ต. โคกกระเบื้อง เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ อบต.โคกกระเบื้อง ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเกิดน้ำท่วม ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จนเส้นทางสัญจรได้รับความเสียหายอย่างหนัก ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและเกรงจะเกิดเหตุอันตรายได้
ทั้งนี้  นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สน.ช่าง ได้ประสานความร่วมมือกับ อบต.โคกกระเบื้อง ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดขาดในเบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และขอขอบคุณ นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม ที่ได้ลงสำรวจร่วมกับสำนักช่างด้วย
หนึ่งในมาตรการเร่งด่วนของอบจ.โคราชต่อจากนี้ จะได้เร่งสำรวจถนนในความรับผิดชอบของ อบจ. หากได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมให้เร่งรีบดำเนินการซ่อมแซมทันที