วันที่ 4 ตุลาคม 2564  นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ นิยมไร่ ส.อบจ.อ.พิมาย เขต1, นายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร ส.อบจ.อ.พิมายเขต 2, กองสาธารณสุข, ฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด, ศูนย์ประสานงาน อบจ.อ.พิมาย, เจ้าหน้าที่พร้อมยานพาหนะจาก ปภ.เขต5 นครราชสีมา และ เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิอาสาพื้นที่ อ.พิมาย ร่วมเดินทางลงพื้นที่มอบสิ่งของและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเขตอำเภอพิมาย เพื่อดูจุดที่บ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมซึ่งในอำเภอพิมายนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายจุด โดย นายกอบจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ ต.ชีวาน ซึ่งมีทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านชีวาน บ้านทุ่งพิกุลทอง บ้านโนนพะเนียม บ้านดอนน้ำซับ บ้านโนนตะโกบ้านดอนเขาว้า บ้านหมัน บ้านทับควาย บ้านซาดและบ้านโนนสามัคคี พบว่ามีบ้านเรือนประชาชนจำนวนกว่า 700 หลังคาเรือนถูกน้ำท่วมสูงกว่า 50 ซม. โดยมี นายอิด เสริมนอก ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้จากการลงพื้นที่  นายกหน่อย ได้มีการพูดคุยกับชาวบ้านพร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาภายหลังจากที่น้ำลด
      โดย นางยลดาฯ เผยว่าถึงการลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่า ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยเป็น บริเวณกว้างซึ่งทาง สมาชิกสภา อบจ. ทั้งเขต 1 และเขต 2 ของ อ.พิมาย ได้ลงพื้นที่พร้อมกัน เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน และได้บรรเทาความเดือดร้อนด้วย พร้อมทั้งได้มีการพูดคุยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะหาทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนภายหลังจากที่น้ำลด โดยส่วนใหญ่ปัญหาที่พบคือถนนพัง เรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ก็ต้องมาจัดสรรงบประมาณในการที่จะซ่อมแซมหรือปรับปรุงถนนบริเวณที่ถูกน้ำกัดเซาะ และได้รับความชำรุดเสียหายเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ดีเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ