5 ตุลาคม 2564  นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ. พร้อม พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม., นายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร ส.อบจ. เขต 2 อ.พิมาย, นางนารดา อึ้งสวัสดิ์ ส.อบจ.อำเภอชุมพวง, นางพีระดา บูรณะบัญญัติ ส.อบจ.อำเภอโนนแดง, นายเตชิต กลิ้งทะเล ผอ.กองสาธารณสุข, เจ้าหน้าที่ศุนย์ประสานงานประจำอำเภอ อบจ.นม., เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย สำนักปลัด, เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัด, ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่ลุยน้ำให้กำลังใจชาวบ้าน อ.พิมาย, อ.ชุมพวง, อ.โนนแดง พร้อมนำสิ่งของ อาหาร น้ำดื่ม และเวชภัณฑ์ยา ไปมอบให้ ซึ่งพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมสูงกว่า 50 ซม. เนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำจากอ่างลำเชียงไกรไหลมาสมทบแม่น้ำมูล ส่งผลทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยเป็น บริเวณกว้าง
🙏ในนาม อบจ.โคราช ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และผู้นำท้องถิ่นทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ณ ที่นี้ด้วยนะคะ