นักเรียน อบจ.โคราช ขานรับ ฉีด“ไฟเซอร์” พร้อมเปิดเรียนระบบ On Site 1 พ.ย.นี้ ด้าน “ดร.ยลดา” เผย อบจ. เร่งสำรวจพร้อมแจ้งเป็นหนังสือให้ ผู้ปกครอง รับทราบก่อนยินยอมให้ นักเรียน ฉีดวัคซีนดังกล่าว โดยนำร่อง ม.ปลาย ทั้ง 58 โรงเรียนในสังกัดฯ ขณะที่บุคลากรทางการศึกษาได้รับวัคซีนแล้วกว่า 95%
      วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ที่ รพ.สมเด็จย่า 100 ปี อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มอบกำลังใจแก่นักเรียน สังกัด อบจ.นครราชสีมา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ป้องกันโควิด – 19 ก่อนที่จะมีกำหนดเปิดภาคเรียนพร้อมกันในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้
      อย่างไรก็ตาม วันนี้ถือเป็นวันแรกที่ได้ดำเนินการฉีดให้กับนักเรียน 3 โรงเรียน ได้แก่ รร.เมืองยางศึกษา ยินยอมฉีด 236 คน จากจำนวนนักเรียน ม.ปลาย 275 คน ณ รพ.สมเด็จย่า 100 ปี อ.เมืองยาง, รร.โตนดพิทยาคม ยินยอมฉีด 90 คน จากจำนวนนักเรียน ม.ปลาย 106 คน ณ รพ.โนนสูง อ.โนนสูง และ รร.มะค่าวิทยา ยินยอมฉีด 119 คน จากจำนวนนักเรียน ม.ปลาย 121 คน ขณะที่ ครู และ บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว กว่า 95%
สำหรับการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ของนักเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา ทั้ง 58 แห่งจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 28,649 คน ประสงค์รับวัคซีนจำนวน 26,168 คน โดยการฉีดวัคซีนเบื้องต้นจะดำเนินการฉีดให้กับนักเรียนชั้น ม.ปลาย ทั้งนี้นักเรียนที่ประสงค์ฉีดวัคซีนจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองเท่านั้น