วันที่ (7 ตุลาคม 2564 )  ดร.ยล หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้   นายธีระชัย เทพนอก ผู้อำนวยการสำนักช่าง ส่งทีมงานชุดซ่อมบำรุงทาง ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมคอสะพานที่ชำรุด ที่ ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้สะพานเชื่อมถนนสัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย