วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ รพ.โชคชัยใหม่ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา   นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของและสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา สังกัด อบจ.นครราชสีมา ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 และมีนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน 160 คน
      โดยมี นายอภิชา เลิศพชรกมล ส.ส. เขต 9 จ.นครราชสีมา, พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม., นายซ้าย ผลกระโทก ส.อบจ.อำเภอโชคชัย นางนิตยา ครุฑใหญ่ รองผอ.รร.ด่านเกวียนวิทยา และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.นม ร่วมให้กำลังใจนักเรียน