วันที่ 8 ตุลาคม 2564   นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ให้กำลังใจติดตามสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมมอบถุงน้ำใจให้พี่น้อง อ.พิมาย ที่ประสบอุทกภัย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้อง ทั้ง 3 จุด โดยมี นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ.นม., นายอภิชา เลิศพชรกมล ส.ส.เขต 9 จ.นครราชสีมา, นายพรชัย อำนวยทรัพย์ ส.ส.เขต 10 จ.นครราชสีมา, นายสมบูรณ์ นิยมไร่ ส.อบจ.อำเภอพิมาย เขต 1 และนายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร ส.อบจ.อำเภอพิมาย เขต 2 ร่วมลงพื้นที่ ดังนี้
      #จุดที่1 ศาลจังหวัดพิมาย
ลงพื้นที่รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ อ.พิมาย และมอบถุงยังชีพ กับผู้นำท้องถิ่น เพื่อไปแจกจ่ายประชาชน
      #จุดที่2 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
ลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ กับพ่อแม่พี่น้อง
      #จุดที่3 องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ลงพื้นที่เยี่ยมพบปะให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย