จากที่ อบจ.ได้รับการแจ้งเรื่องคอสะพานชำรุดจากพี่น้องประชาชน วันที่ 13 ตุลาคม 2564  นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา และคณะ รีบลงพื้นที่เข้าตรวจสอบดูความเสียหายคอสะพานขาด เส้นด่านขุนทด-หนองแวง และได้เร่งรัดมอบหมายให้สำนักช่าง เพื่อแก้ไข ซ่อมแซม ให้สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้ถนนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย
      โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม., นายเจษฎา พิทยาภรณ์ ส.อบจ.เขต 1 อ.ด่านขุนทด, นายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ ส.อบจ.เขต 2 อ.ด่านขุนทด นายพรสถิตย์ กาศขุนทด ปลัดอำเภอ และผู้นำท้องถิ่นร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกันในครั้งนี้