นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรค มูลค่า 2,970,000 บาท ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และคณะ เป็นผู้รับมอบ เพื่อตอบโต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.,พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายอารมณ์ ทางตะคุ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านยุทธศาสตร์ อบจ., นายเลิศชัย ธนประศาสน์ ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 2 และ นายเตชิต กลิ้งทะเล ผอ.กองสาธารณสุข ร่วมในพิธีส่งมอบ