วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น ที่ อ.พิมาย  นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากน้ำท่วม และมอบถุงน้ำใจ เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้อง อ.พิมาย ที่เดือดร้อนจากภาวะน้ำท่วมขังไร่นา และบ้านเรือน ถนนบางเส้นถูกตัดขาดอยู่ ทั้งนี้หน่อยรับฟังปัญหาจากพ่อแม่พี่น้องโดยตรง เพื่อนำไปประสานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
      โดยมีนายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ.นม., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม., นายสมบูรณ์ นิยมไร่ ส.อบจ.เขต 1 อ.พิมาย, นายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร ส.อบจ.เขต 2 อ.พิมาย, นายอิด เสริมนอก กำนัน ต.ชีวาน, นางอนงค์ อิ่มน้ำขาว กำนัน ต.กระชอน และผู้นำท้องถิ่น
ซึ่งภารกิจไปทั้งหมด 2 ตำบล คือ
      #จุดที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน
      #จุดที่ 2 ศาลาวัดบ้านดงน้อย ตำบลกระชอน