วันที่ 17 ตุลาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลเสิงสาง  นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครรราชสีมา ลงพื้นที่ให้กำลังใจพี่น้อง อ.เสิงสาง เพื่อมอบถุงน้ำใจให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 จำนวน 34 ครัวเรือน โดยมี นายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ ส.อบจ.อ.เสิงสาง, น.ส.สุวรรณ คูประทุมศิริ นายก ทต. เสิงสาง ทีมสมาชิกสภาฯ และร.อ.วัชระ อรุณใหม่ หน.สำนักปลัดเทศบาลฯ