นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ. และ นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ. ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์สถานการณ์น้ำเขตพื้นที่ ต.หัวทะเล (บ.หัวช้าง – บ.ข่อยงาม), ต.จอหอ (บ.ช่องอู่) รวมทั้งมอบสิ่งของ อาหารกล่อง น้ำ และยา เพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นกำลังใจให้กับประชาชนผู้ประสบภัย
      จุดแรก ต.หัวทะเล ม.7 ม.8 ม.9 ช่วงบริเวณบ้านหัวช้าง, บ้านหัวถนน และบ้านข่อยงาม ซึ่งรับน้ำจากเขื่อนข่อยงาม ปริมาณน้ำล้นออกผนังกั้นน้ำและกระสอบทรายในหลายจุด โดยมี นายอภิชา เลิศพชรกมล ส.ส.นครราชสีมา เขต 9, นายอดุลย์ อยู่ยืน ส.อบจ.นม.อ.เมือง เขต 2 และ ผู้นำชุมชน เจ้าของพื้นที่ร่วมมอบสิ่งของและชี้จุดบริเวณที่มีน้ำท่วมสูง
      จุดที่สอง ต.จอหอ บริเวณบ้านช่องอู่ ซึ่งจุดนี้ นายก ยลดาฯ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่จากฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย อบจ. นำถุงน้ำใจพร้อมด้วยน้ำดื่ม ประจำจุดเตรียมแจกจ่ายให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัย จากนั้นนายก อบจ.และคณะ ได้นำเวชภัณฑ์ที่จำเป็น อาหารกล่อง และกล้วยหอม มามอบให้เพิ่มเติมอีกด้วย โดยมี น.ส.ธัญญรัตน์ รัตนชินกร ส.อบจ.นม.อ.เมือง เขต7, นางจันทร์จิรา กามนต์ ปลัดอำเภอ, สมาชิกสภา ทต.จอหอ, ผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้นำชุมชน ร่วมมอบสิ่งของ โดยก่อนเดินทางกลับ นายก อบจ. ได้ให้กำลังใจและเน้นย้ำในการให้ความช่วยเหลือภายหลังน้ำลดร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่