วันนี้ (28 ตุลาคม 2564)  ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือนตุลาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
      โดยมี  นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯ เป็นประธาน พร้อมนาย  ภูมิสิทธิ์ วังคีรี รอง ผวจ., นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รอง ผวจ., นายชรินทร์ ทองสุข รอง ผวจ., นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รักษาการ ปลัด จ.นม. และหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.9 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
       ทั้งนี้นายกหน่อยได้เชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยพื้นเมือง ทุกวันอังคาร และวันศุกร์ เพื่อส่งเสริมต่อยอดภูมิปัญญาไทย และช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน