วันนี้! (30 ตุลาคม 2564)  ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน โรงเรียนวัดประชานิมิตร และโรงเรียนบัวใหญ่ ณ จุดฉีดวัคซีน Kick Off Pfizer เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เด็กกลับมาเรียนได้ตามปกติ โดยมี  พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม, นายพิทักษ์พงษ์ ศิริศักดิ์ ส.อบจ.อำเภอบัวใหญ่, ผอ.สุภิดา ชื่นชมศาสตร์ รร.วัดประชานิมิตร, ผอ.บุรีรัตน์ ชวนงูเหลือม โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

      ทั้งนี้_ขอขอบคุณ บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบัวใหญ่ และพี่น้อง อสม. ที่ได้ร่วมกันดูแลนักเรียนในครั้งนี้