14153 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ย.64