วันที่ 13พฤศจิกายน 2564 ที่แปลงนาสาธิตศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสรรชัย กาญจนวัฒนา ส.อบจ.อ.เมือง เขต 8, นายทนงค์ เขียวแก้ว ผอ.รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว ในกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำนาครบวงจร (ด้านการเกี่ยวข้าว) โดยมี คณะครู และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปอย่างสนุกสนานแบบวิธีชาวนา ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณพ่อสำรอง เพียงโคกกรวด ประธานสภาเทศบาลเมืองใหม่โคกกรวด ทำหน้าที่ปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้และสาธิตการเกี่ยวข้าว การตีข้าว การนวดข้าว ให้แก่เด็กนักเรียน เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนศึกษาวิถีชีวิตชาวนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง