วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564  นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมงานบุญ อายุวัฒนมงคลพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุขุมธรรมวาที (บุญ อคฺควณฺโณ) ครบรอบอายุ 74 ปี 52 พรรษา ที่ วัดจระเข้หิน ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี