วันที่ 17 พฤจิกายน 2564 เวลา 09.30-12.00น. ณ ห้องประชุมลำตะคลอง 1 รร.แคนทารี โคราช
   นายสมเกียรติ ต้นดิลกตระกูล รองนายก อบจ.นครราชสีมา เข้าร่วมการแถลงข่าวการจัดงานฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 6 : 100 ปี แห่งการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหินและช้างไทยจากสมัย ร.6 พร้อมด้วย นางสาววัชรี ชูรักษา ผช.ผอ.องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน องค์การมหาชน (อพท), ดร.ดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มรภ.นครราชสีมา และ ผศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี ผอ.สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่า รวมทั้งการอนุรักษ์มรดกฟอสซิลหรือซากดึกดำบรรพ์ของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสอดคล้องในด้านวิสัยทัศน์ เมืองโคราชจะเป็น “โคราชโฉมใหม่ คนคุณภาพ ศูนย์รวมเศรษฐกิจ และเมืองพัฒนาที่ยั่งยืน
      โดยมี นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าวจัดงานครั้งนี้
ซึ่งเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนจีโอพาร์ค ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอ (สีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองฯ เฉลิมพระเกียรติ) ที่มีสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ของ มรภ.นครราชสีมา เป็นแกนนำบูรณาการ ทั้งนี้ มีกิจกรรมการเสวนา เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นและการจัดการอย่างยั่งยืน
      โดยเน้นที่ทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเด่นของโคราช คือ ฟอสซิลไม้กลายเป็นหินและช้างดึกดำบรรพ์ ตามแนวทางของยูเนสโก เพื่อให้บรรลุ “โคราชโฉมใหม่… เมืองแห่ง 3 มงกุฎยูเนสโก หรือ The UNESCO Triple Crown แห่งที่ 3 ของโลก”