“ดร.ยลดา” นายก อบจ.โคราช สั่งตรวจ ATK บุคลากรในสังกัด แบบ 100%หลังบุคลากรส่วนใหญ่เดินทางออกนอกพื้นที่ช่วงหยุดเทศกาลปีใหม่ เพื่อป้องกันไวรัสโควิด – 19
วันที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา สั่งการด่วนไปยังกองสาธารณสุข ดำเนินการตรวจคัดครองโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ด้วย ATK โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากรในสังกัด ตั้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ พนักงานจ้าง ทุกคนต้องได้รับการตรวจหาเชื้อก่อนเริ่มปฏิบัติงานในวันแรก สร้างความมั่นใจหลังเดินทางช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา โดยจุดให้บริการจำนวน 4 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 สำนักงาน อบจ.นครราชสีมา (ถ.กำแหงสงคราม) จุดที่ 2 อาคารมิราเคิล ออฟไลฟ์ (ถนนโพธิ์กลาง) จุดที่ 3 สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (วัดสุทธจินดาวรวิหาร) และ จุดที่ 4 สำนักช่าง (ต.มะเริง) ซึ่งการตรวจ ATK แบบ 100% ครั้งนี้ ผู้เข้ารับการตรวจทุกคนผลเป็นลบ