บ่ายวันที่ 7 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่ #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม.