วันที่ 7 มกราคม 2565 ที่ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง  นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมงานแถลงข่าวเปิดเส้นทางท่องเที่ยว “Unseen New Series” นครราชสีมา ของ ททท. เป็นการชวนไปสัมผัสกับเมืองไทย ในมุมที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อน ผ่านแหล่งท่องเที่ยว 25 แห่ง ของแต่ละภูมิภาค (ภาคละ 5 แห่ง) สำหรับภาคอีสานเป็นแหล่งท่องเที่ยว Man Made (สร้างใหม่) โดยโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา กฟผ. ก็เป็น 1 ใน 5 แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการคัดสรรใหม่ “เมืองลอยฟ้า” (อ่างพักน้ำบนเขายายเที่ยง) ซึ่งถูกกล่าวขานว่าเป็น จุดชมวิวหมื่นล้านที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไทย รวมถึงเป็นที่ตั้งของ “เมืองใต้พิภพ” (อุโมงค์โรงไฟฟ้าใต้ดิน) ที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินกว่า 1.5 กม. นับเป็น Unseen จุดเช็คอินที่ไม่เหมือนใคร
      โดยมีพ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกฯ, น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผอ.โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, นายณัฎฐพัชร์ อนิวัตกูลชัย ส.อบจ.อำเภอปากช่อง เขต 1, นางสาวนงนุช เลิศด้วยลาภ ส.อบจ.อำเภอปากช่อง เขต 2, นายศิริพงศ์ มกรพงศ์ ส.อบจ.อำเภอสีคิ้ว เขต 1 ร่วมเปิดงาน