อบจ.โคราช เข้ารับเข็มที่ระลึกพระราชทาน
“อาสาสมัครสาธารณสุข สมเด็จกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี”
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม ศอน.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ. และ นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง เข้ารับเข็มที่ระลึกพระราชทาน “อาสาสมัครสาธารณสุข สมเด็จกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” โดยมี นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จากนั้นประธานในพิธีเป็นผู้วางเข็มพระราชทานที่ระลึกฯ บนพานหน้าพระฉายาลักษณ์ และ อาสาสมัคร พอ.สว. และผู้เกี่ยวข้องเข้ารับมอบตามลำดับพิธี
หน่วยแพทย์ พอ.สว.ประจำจังหวัดนครราชสีมากำหนดจัดพิธีมอบเข็มพระราชทานที่ระลึกฯ แก่อาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดนครราชสีมาและผู้เกี่ยวข้อง ที่ได้ปฏิบัติงานในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)จังหวัดนครราชสีมา ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานชิโนฟาร์มป้องกันโรคโควิด – 19 แก่ประชาชน ในช่วงของการแพร่ระบาด ที่ผ่านมา