ด้วยความห่วงใย
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้มอบแอลกอฮอล์สเปรย์ สำหรับล้างมือ เพื่อเป็นกำลังใจกับบุคลากร ครู และนักเรียน ที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา โดยมี นายทนงค์ เขียวแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูเป็นตัวแทนรับมอบ พร้อม พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษาฯ, นายเตชิต กลิ้งทะเล ผอ.กองสาธารณสุข