เสริมความรู้..ดูแลสุขภาพ
 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ที่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา อ.ปักธงชัย #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เป็นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ให้แก่บุคลากร ครู และนักเรียน รร. สังกัด อบจ.นครราชสีมา เพื่อปฏิบัติตนถูกสุขลักษณะอนามัย มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง และส่งผลไปสู่ครอบครัวที่ดีของนักเรียน
โดยมี นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายกฯ, นายเตชิต กลิ้งทะเล ผอ.กองสาธารณสุข ,นายชัยวิรัตน์ ศุภผล ผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.สะแกราชธวัชศึกษา คณะวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 9 ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี