“The Mall Happy Chinese New Year 2022”
ขานรับความสุข ตรุษปีขาล
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.00 น. ที่บริเวณหน้าห้างเดอะมอลล์โคราช นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมงาน “ฉลองตรุษจีนปีเสือทองยิ่งใหญ่” และชมการแสดงสิงโตต่อตัวลอดหัวลอดหาง สิงโตเสาดอกเหมย โดยมี นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน พร้อม พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม ส.อบจ.อ.เมืองเขต 1, นางสาวธัญญารัตน์ รัตนชินกร ส.อบจ.อ.เมือง เขต 7 ร่วมด้วย นางสินีนาฏ ทองสุข รองนายกเหล่ากาชาด, นายชินาพัฒน์ พิมพ์ศรีแก้ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ, นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ปธ.หอการค้าจังหวัด และ ชมรมคนไทยเชื้อสายจีน รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ ประชาชน ที่ร่วมชมพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา
ส่วนบรรยากาศในพิธีเปิดฯ มีการแสดงกายกรรมต่อตัวบนแพแบก เสริมความเป็นสิริมงคลด้วยการชมมังกรเมฆาประทานพร ที่ประดับด้วยหลอดไฟ LED กว่า 2022 ดวง มีความยาวถึง 45 เมตร ทำให้ผู้รับชมมีโชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง และความเป็นสิริมงคลตลอดปี