“หน่อย – ยลดา” ลั่น สามพี่น้องท้องถิ่นต้องเป็นหนึ่งเดียว พัฒนาโคราชเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
“เราต้องทำทุกโครงการที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จ ด้วยความร่วมมือของสามพี่น้องท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องด้านการพัฒนา ที่สำคัญ พี่น้องประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุด”
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ถนนสาย อบจ.นม.08201 บ้านแปรง-บ้านหนองกราด ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย อบจ.นม 80201 บ้านแปรง ต.แปรง – บ้านหนองกราด ต.หนองกราด ระยะทางกว่า 5 กม. ใช้งบประมาณก่อสร้าง 10,599,900 บาท พร้อมปลูก ต้นไม้บริเวณสองข้างทางเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ., นายเจษฎา พิทยาภรณ์ ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต1, นายธวัฒน์ ศิริปริญญานันท์ ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต2, นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด, นายธระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง, นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักศึกษาฯ,หัวหน้าศูนย์ประสานงานฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมยินดีในการส่งมอบถนนสายนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการสัญจร และการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป