สภากาแฟ โดย กระทรวงยุติธรรม
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.00 น. ที่ สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 3 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุม เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา และติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานการจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติครั้งที่ 2 (Thailand Biennale,Korat 2021) ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งได้ กระทรวงยุติธรรม เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้