วางศิลาฤกษ์ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร อ.เมือง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
โดยมี พระธรรมวรนายก ทป.จภ.11 / เจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราชฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายวิเชียร จันทรโณทัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าฯ, นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าฯ, นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าฯ, นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าฯ, พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษา นายก อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจและพี่น้องประชาชน เข้าร่วมพิธี

ใส่รายละเอียดข้อความต่าง ๆ ลงตรงนี้ครับ……