“เล่าเรื่อง คุยงาน ยามเช้า” อบจ.โคราช ครั้งที่ 1
เช้าที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.00 น. นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ฝ่ายสภานำโดย นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ. ร่วมเสวนาสภากาแฟ อบจ.นครราชสีมา “เล่าเรื่อง คุยงาน ยามเช้า” ซึ่งครั้งนี้ จัดโดย สภา อบจ.ร่วมด้วย สำนักงานเลขานุการ อบจ. เพื่อให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และฝ่ายนิติบัญญัติ (ฝ่ายสภาฯ) ได้หารือข้อราชการแบบไม่เป็นทางการ บูรณาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อให้เกิดการเสนอแผน หรือโครงการต่างๆ อันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนชาว จ.นครราชสีมา โดยมี สมาชิกสภา อบจ.นครราชสีมา, หัวหน้าส่วนราชการ และส่วนราชการสังกัด อบจ.นครราชสีมา ร่วมพูดคุย ดื่มกาแฟ และรับประทานอาหารอย่างเป็นกันเอง ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น ณ ร้าน @ ในสวน
สภากาแฟ อบจ. ในคอนเซ็ปต์ “เล่าเรื่อง คุยงาน ยามเช้า” ครั้งที่ 1 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา และส่วนราชการทุกภาคส่วนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ที่ตั้งใจจะให้เป็นการพูดคุยหารือข้อราชการ ทั้งในส่วนที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จ และส่วนที่ยังเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการ จึงใช้โอกาสนี้หารือเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ “เล่าเรื่อง คุยงาน ยามเช้า” ครั้งที่ 2 จะจัดภายในเดือนมีนาคม โดยมี สำนักปลัด อบจ. เป็นเจ้าภาพ ซึ่งในครั้งนี้ นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ. ได้ทำพิธีส่งมอบป้ายให้กับ นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดครั้งต่อไป