ชาวบ้าน เฮ!!! ได้ถนน 04309 โฉมใหม่
หลังเดือดร้อนหนักในการใช้เส้นทางเข้า – ออก หมู่บ้าน นานกว่า 30 ปี
ด้าน “นายก หน่อย” สั่งการด่วน เร่งซ่อมสร้างแก้ปัญหาให้ ปปช.ในพื้นที่
“นายก หน่อย” ลงพื้นที่บริเวณซ่อมสร้างถนน อบจ. 04309 เทศบาลเมืองคง – บ้านไร่ ที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านถึงความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจรและคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร โดยเป็นถนนสายทางเชื่อมทางระหว่าง อ.คง-อ.บัวใหญ่ ความยาว 1,781 ที่มีปัญหามายาวนานกว่า 30 ปี และไม่ได้รับการดูแลจากหน่วยงานภาครัฐ
สำหรับถนนสายทาง 04309 เทศบาลเมืองคง – บ้านไร่ อ.คง จ.นครราชสีมา อบจ. ได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ด้าน #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้มอบให้ นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ. กำกับดูแลสำนักช่าง ให้ดำเนินการเข้าพื้นที่โดยด่วน เบื้องต้นได้ส่งเจ้าหน้าที่ของสำนักช่าง ลงไปสำรวจตรวจสอบ ความเสียหาย ทำให้ทราบว่าถนนสายดังกล่าว อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.นครราชสีมา เป็นถนนที่เชื่อมระหว่าง อ.คง – อ.บัวใหญ่ ความยาว 1,781 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ที่ผ่านมาถนนสายนี้ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรไปมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี
ระหว่างนี้ อบจ.ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของทางราชการ ในการซ่อมสร้างให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกปลอดภัยโดยวิธี Pavement In – Place Recycling เป็นการรื้อถนนหินคลุกผสมปูนซีเมนต์ จากนั้นราดยางทับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต เพื่อให้มีความคงทนถาวร ขนาดของถนนกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ความยาว 1,781 เมตร ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 4,575,000 ล้านบาท
“วันนี้ อบจ.นครราชสีมา โดย “นายก หน่อย” ได้มีโอกาสลงพื้นที่ พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ. นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง ร่วมด้วย นายนพวิทย์ ควรขุนทด ส.อบจ.อ.คง ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่, นายก อบต.เมืองคง, นายก อบต.โนนทองหลาง, ปลัดอาวุโสอำเภอคง และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาพบปะพูดคุยและประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้ถนนสายนี้ในการสัญจร ได้รับทราบว่า อบจ.นครราชสีมา พร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน ถนน น้ำ ไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลที่ดีจากหน่วยงานภาครัฐ เรื่องที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน อบจ.นครราชสีมา พร้อมแก้ไขให้โดยเร่งด่วน โดยเฉพาะถนนสายนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาตามสัญญาเพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรที่สำคัญถนนทุกสายทางที่ อบจ.ซ่อมสร้าง จะต้องคุ้มค่ากับเงินภาษีอากรของประชาชน เพื่อประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด” นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ. กล่าว.