พิธีรับพระราชทาน โคมเทียนแก้วมาฆประทีป และเทียนมาฆประทีป สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ถวายเป็นพุทธบูชา
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมาร่วมกระทำพิธีรับโคมเทียนแก้ว และเทียนมาฆประทีปพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีพระครูโอภาสศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดสมานมิตร รองเจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมกันนี้ นายจีรศักดิ์ แสงหอย นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ, พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกฯ, นางเอมอร ศรีกงพาน ประธานสภาวัฒนธรรม จ.นครราชสีมา, นายชาคริต ทิศกลาง ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ ข้าราชการ และผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีที่ วัดด่านกะตา ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ