ขอขอบคุณน้ำใจ ที่ร่วมห่วงใยพี่น้องชาวโคราช
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ สนง.อบจ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อม นายองอาจ พฤกษ์พนาเวศ ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 3 รับมอบหน้ากากอนามัย จาก นายแพทย์ทัศนัย จินดาวนิช จำนวน 2,000 ชิ้น เพื่อส่งต่อให้พี่น้อง หมู่1 ชุมชนบ้านพัก มทบ.21 นำไปแจกจ่ายต่อไป