นายกหน่อย พร้อม ปลัด อบจ.ลงพื้นที่ ตรวจสนามสอบปฏิบัติการสรรหาบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัด อบจ.นม.
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, นายธีระชัย เทพนอก ผู้อำนวยการสำนักการช่าง, นางวรรณภา นวลฉิมพลี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจสอบ และให้กำลังใจผู้เข้าสอบทักษะในการทำงาน เพื่อการสรรหาบุคคลมาเป็นพนักงานจ้าง สังกัด อบจ.นม. ที่ สำนักงานช่าง ต.มะเริง