ประชุมหารือ คณะ ก.จ.จ. อบจ. ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 #นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผวจ.นม.ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ครั้งที่ 2/2565 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง สนง.อบจ.นม. โดยมี #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.นม., นายวิจิตร กิจวิรัตน์ ปลัด จ.นม., ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ และท้องถิ่น จ.นม. เข้าร่วมประชุม