ดร.ยลดา นำทัพ อบจ.โคราช ขานรับ
โคราชเมืองกีฬา “Exercise Exop 2022 Korat Sports City”
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30 น. #นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรม และ นายสทิศ สิทธิมณีวรรณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ครั้งนี้ โดยมี #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา นำทีมบุคลากรสังกัด อบจ.นครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมการออกกำลังกาย โคราชเมืองกีฬา “Exercise Exop 2022 Korat Sports City” ที่ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย อบจ.นครราชสีมา ในการสนับสนุน ส่งเสริมการกีฬา
โคราชเมืองกีฬา “Exercise Exop 2022 Korat Sports City” เป็นกิจกรรมที่กำหนดจะจัดขึ้นทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความตื่นตัวในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย สร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ ซึ่ง จ.นครราชสีมา ได้มอบหมายให้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดดำเนินการประสานและจัดกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ภายใต้นโยบายร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา โดยมีหน่วยงานหลักๆ อาทิ อบจ.นครราชสีมา เทศบาลนครฯ สาธารณสุขจังหวัด และ อำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมผลักดันและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรม