พี่น้องท้องถิ่น อ.หนองบุญมาก
จัดแข่งกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ปี 65
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ สนามที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2565 อำเภอหนองบุญมาก ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2565 โดยมีนายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอหนองบุญมาก, นายสมบัติ ศรีจันทร์รัตน์ ส.อบจ.อำเภอหนองบุญมาก, พ.ต.อ.ธนภัทร เพชรอรุณ ผู้กำกับการสถานีภูธร อ.หนองบุญมาก, นายจิระเดช ธาดากาญจน์กิจ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมทอง, นายวัฒนากร ฝอดสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต ข้าราชการและผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในแต่ละอำเภอ เพื่อให้เกิดขับเคลื่อนร่วมกันพัฒนาจังหวัด และหวังให้เจ้าหน้าทราหน่วยงานรัฐ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการออกกำลังกาย สร้างสุขภาพที่แข็งแรง