ประชุมกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ. เป็นประธานประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยมี นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผวจ.นม, นายชรินทร์ ทองสุข รอง ผวจ., นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รอง ผวจ., นายวิจิตร กิจวิรัตน์ ปลัด จ.นม. , #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล
นายก อบจ.นครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมด้วย ที่ ห้างเทอร์มินอล 21 โคราช