วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
ชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่ 2 ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ บ้านสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ขอบคุณภาพจาก : รุ่ง