อบจ.โคราชทุ่มงบกว่า 12 ลบ. ซ่อมสร้างถนน บ.ซับตะคร้อ – บ.หัวทำนบ
หลังชาวบ้านเดือดร้อน! ถนนพัง! อบจ.พร้อม !! ส่งมอบถนนสาย (อบจ.นม.22302) บ.ซับตะคร้อ – บ.หัวทำนบภายหลัง ทุ่มงบกว่า 12 ลบ. ซ่อมสร้างด้วยมาตรฐานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2 ช่วงทาง 6,600 ม.
ด้าน “ดร.ยลดา” นายก อบจ.เผย ถนน อบจ.ทุกสายทางต้องได้รับการซ่อมสร้างให้อยู่ในสภาพดีและได้มาตรฐานของโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อความสะดวกด้านการสัญจร และ การคมนาคมขนส่ง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่บ้านหัวทำนบ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ทำพิธีส่งมอบถนน (อบจ.นม.22302) บ.ซับตะคร้อ – บ.หัวทำนบ ให้แก่พี่น้องประชาชน ภายหลัง อบจ.นครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคม ตามขั้นตอน และได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 12,783,750 บาท เพื่อดำเนินการซ่อมสร้าง ถนน (อบจ.นม.22302) จากบ้านซับตะคร้อ ถึง บ้านหัวทำนบ ระยะทาง 6.6 กม.
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกฯ , นายสมบัติ ศรีจันทร์รัตน์ ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก , นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สน.ช่าง , ผอ.ส่วนงานสังกัด สน.ช่าง , ว่าที่ ร.ต.ประกอบ ทรงพระ ปลัดอาวุโส อ.หนองบุญมาก , นายยงยุทธ ยอดยิ่งยง นายก อบต.หนองบุนนาก ร่วมด้วย หน.ศูนย์ประสานงานฯ , หัวหน้าส่วนราชการ ,ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน ร่วมยินดีและเป็นสักขีพยาน ในการส่งมอบ
“โครงการถนน อบจ.นม.22302 บ้านซับตะคร้อ บ้านหัวทำนบ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.22302) ดำเนินการซ่อมสร้างทั้งสิ้น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 800 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.5 เมตร ยาว 5,800 เมตร หรือ พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 47,000 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร วงเงินก่อสร้าง 12,783,750 บาท งบประมาณปี 2564 มีประชาชน 17 หมู่บ้าน กว่า 8,000 คน ที่ใช้ประโยชน์จากเส้นทางคมนาคมสายนี้
นอกจากนี้ กำนัน ต.หนองบุญมาก ได้เป็นตัวแทน ผู้นำชุมชนและประชาชนยื่นหนังสือต่อนายก อบจ. เพื่อขอรับการสนับสนุนซ่อมสร้างถนน 3 จุด รวมระยะทาง 3,600 เมตร และขอไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสวนป่า ระยะทาง 1,400 เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการสัญจร คมนาคม และการขนส่งพืชผลทางการเกษตร ต่อไป