วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง ดังนี้
สายที่ 1 ซ่อมถนนหินคลุก-ลูกรังสายเลียบห้วยยายมาท สระกรวด – เมืองชัยพัฒนา บ้านตลุกหิน หมู่ 8 ระยะทาง 1,000 เมตร
สายที่ 2 ซ่อมถนนหินคลุก-ลูกรังสายสระกรวด-ป่าลวก-หนองกระทุ่มโบสถ์ บ้านตลุกหิน หมู่ 8 ระยะทาง 1,200 เมตร
ขอบคุณภาพจาก : Boonyarit