อบจ.โคราช ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด
ถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”
วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ ฮอลล์ 2 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกระทำพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปี เป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี