วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมโรงเรียนเพชรหนองขาม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา #นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิด “โครงการดูแลสุของค์รวมจังหวัดนครราชสีมา” ในการพัฒนาเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวมในพื้นที่นำร่องที่อำเภอพิมาย เนื่องจากมีการดำเนินงานดูแลสุขภาพแบบองค์รวมผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอพิมาย (พชอ.) โดยมีประเด็นการพัฒนาทั้งหมด 10 ประเด็น ในการพัฒนาทุกหมู่บ้าน จำนวน 213 หมู่บ้านๆ ละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 2,130 คน ประกอบด้วยแกนนำ อาทิ ผู้นำชุมชน อสม. ,ข้าราชการเกษียณอายุราชการ พระสงฆ์ จิตอาสา ร่วมกันพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพพี่น้องแบบองค์รวมระดับชุมชน
โดยมี พระมหานิรุตต์ อนุตตโร เจ้าอาวาสวัดสัมฤทธิตะวันออก เจ้าคณะตำบลสัมฤทธิ์ เขต 1 , พระอธิการถนอม ฉันฑวุฒโต เจ้าอาวาสวัดหัวทำนบ เจ้าคณะตำบลสัมฤทธิ์ เขต 2 , นายสมบูรณ์ นิยมไร่ ส.อบจ.นม. เขต 1, พันจ่าโททวี พิมพ์อุบล นายอำเภอพิมาย,นายธวัชชัย นิยมไร่ นายก อบต.สัมฤทธิ์ และหัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้เข้าอบรมโครงการนี้ ได้แก่ แกนนำสุขภาพระดับหมู่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติในการอบรมฯ