วันที่ 1 มีนาคม 2565
ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ปรับเกรดถนนดินและถนนหินคลุก
สายที่ 1 ถนนดินบ้านประทาย ระยะทาง 1,200 เมตร
สายที่ 2 ถนยหินคลุกจากบ้านหนองปือถึงบ้านหนองฮีลุ้ม ระยะทาง 2,000 เมตร
ขอบคุณภาพจาก : มนตรี