นายกหน่อย หารือคณะฯกลั่นกรองคุณสมบัติ นร.อบจ
เตรียมมอบทุน สร้างคน สร้างกำลังใจ ให้มุ่งมั่นในการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
วันที่ 3 มีนาคม 2565 ที่ ห้องประชุมอาคารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.เมือง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมหารือกับคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัตินักเรียนโรงเรียนสังกัด อบจ. ในการพิจารณาให้รับทุนการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ของโครงการทุนการศึกษาของ อบจ.นครราชสีมา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ เด็ก และเยาวชน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น
โดยมี นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ.นม., ดร.พงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, นายอาคม หาญสงคราม ประธานคณะกรรมการการศึกษา อบจ.นม. และผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด อบจ.นม. ทั้ง 6 กลุ่ม ร่วมประชุม