นายกหน่อย ร่วมประเมินสถานศึกษา “อาชีวศึกษา”
วันที่ 6 มีนาคม 2565 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ที่ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ประเภท สถานศึกษาอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก
โดยมีนายประสิทธิ์ ทองรัศมี ผอ.วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เป็นประธานในการพิจารณา และคณะอนุกรรมการ พร้อมด้วยพระใบฏีกา สมพงษ์ กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดบ้านโคก, นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นายสมาน กรองมะเริง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง ซึ่งสถานศึกษาที่จะได้รับคัดเลือก ให้ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ต้องเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพทั้งด้านนักเรียนนักศึกษา การบริหารหลักสูตรงานวิชาการ การบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนบุคลากรและการบริหารงานบุคลากรและความดีเด่นของสถานศึกษารวม