วันที่ 7 มีนาคม 2565
ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง ดังนี้
สายที่ 1 ซ่อมถนนลูกรังสายโนนเมือง-ครึมม่วง (ถนน คสล.) บ้านงิ้ว หมู่ 4 ระยะทาง 1,500 เมตร
สายที่ 2 ซ่อมถนนหินคลุก-ลูกรังสายบ้านจงกล-หนองตะไกร้ บ้านงิ้ว หมู่ 4 ระยะทาง 900 เมตร
สายที่ 3 ซ่อมถนนหินคลุกสายบ้านงิ้ว-หนองไผ่ บ้านงิ้ว หมู่ 4 ระยะทาง 1,800 เมตร
สายที่ 4 ซ่อมถนนลูกรังสายรอบบ้านงิ้ว ฝั่งตะวันออก บ้านงิ้ว หมู่ 4 ระยะทาง 200 เมตร
ขอบคุณภาพจาก : Boonyarit