ถนนโฉมใหม่ กว่า 3 กม.ส่งถึงมือชาวบ้าน
ภายหลัง อบจ.เดินหน้าต่อ อัดงบกว่า 6.68 ลบ.
ซ่อมสร้างถนน รร.นิคมชลฯ – ซับเศรษฐี อ.ปากช่อง
วันที่ 8 มีนาคม 2565 ที่บริเวณถนนสายซ่อมสร้าง รร.นิคมชลฯ – ซับเศรษฐี ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เดินทางพร้อมด้วย พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง, ผู้อำนวยการส่วน, หัวหน้าส่วน และ ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ สน.ช่าง เพี่อส่งมอบถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อบจ.นม.21104 รร.นิคมชลฯ – ซับเศรษฐี โดยมี นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง, นางสาวนงนุช เลิศด้วยลาภ ส.อบจ.อ.ปากช่องเขต2, นายสมพงษ์ เลิศด้วยลาภ ส.อบจ.อ.ปากช่องเขต3, นางณภัทร์ศรัญญ์ เพศประเสริฐ ส.อบจ.อ.ปากช่องเขต4, นายชื้น มีเที่ยง นายก ทต.วังไทร ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม และ ประชาชนชาว ต.วังไทร ร่วมในพิธีส่งมอบ พร้อม รับมอบถนนสายดังกล่าวนี้
“การซ่อมสร้างถนนทุกสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.นครราชสีมา ถือเป็นการปรับปรุงแก้ไขทางที่ชำรุดเสียหายจนเกินกว่าที่จะบำรุงรักษาวิธีปกติ เนื่องจากความเสียหายนั้นเกิดจากโครงสร้างเดิมที่ไม่สามารถซ่อมแซมให้แข็งแรงและใช้งานได้ดี..ฉะนั้นการใช้วิธีซ่อมสร้าง จึงเป็นการดำเนินงานที่เสมือนสร้างใหม่ เพราะต้องขุดรื้อผิวถนนเดิม แล้วเสริมโครงสร้างขึ้นมาใหม่ จากนั้นลาดยางผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต” ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าว
การดำเนินงานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อบจ.นม.21104 รร.นิคมชลฯ – ซับเศรษฐี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ก่อสร้างด้วยมาตรฐาน ขนาดกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.05 เมตร ความยาว 3,100 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 21,700 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 6,688,888 บาท เพื่อให้พี่น้องประชาชน 3 ตำบลประกอบด้วย ต.หนองสาหร่าย ต.วังไทร ต.คลองม่วง จำนวนประชากรกว่า 50,000 คน ได้ใช้ถนนสายนี้สัญจรและคมนาคมขนส่ง อย่างสะดวกปลอดภัย