วันที่ 8 มีนาคม 2565
ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง ดังนี้
สายที่ 1 ซ่อมถนนลูกรังสายรอบบ้านงิ้ว ฝั่งทิศใต้ (ซอยนายประนม) บ้านงิ้ว หมู่ 4 ระยะทาง 1,500 เมตร
สายที่ 2 ซ่อมถนนลูกรังบ้านงิ้ว-ตะลุ่งดินแดง บ้านงิ้ว หมู่ 4 ระยะทาง 900 เมตร
สายที่ 3 ซ่อมถนนลูกรังสายบ้านงิ้ว-ประคำ บ้านงิ้ว หมู่ 4 ระยะทาง 600 เมตร
สายที่ 4 ซ่อมถนนลูกรังสายบ้านงิ้ว-ดอนเข็ม บ้านงิ้ว หมู่ 4 ระยะทาง 1,800 เมตร
ขอบคุณภาพจาก : Boonyarit