นที่ 9 มีนาคม 2565
ชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่ 2 ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ขอบคุณภาพจาก : รุ่ง